Inblick i verksamhetens ekonomi

Varje år registreras en uppsjö företag i Sverige och den absolut och i särklass vanligaste formen är enskild firma. För att starta en enskild firma krävs registrering och ansökan om så kallad F-skatt. Därefter kan man sätta igång! När man har en enskild firma är det inte någon juridisk skillnad mellan företagets- och den privata ekonomin. Om företaget är på obestånd är man som privatperson betalningsansvarig för allting. Det finns en rad fördelar med att ha en enskild firma när det kommer till bokföring och redovisning. Förr var det betydligt större skillnader i och med att de företag som var aktiebolag hade revisorkrav. Sedan detta krav försvunnit och kapitalkravet halverats, är skillnaderna ännu stora om än inte riktigt lika påtagliga. Läs vidare här vnbokforing.se.

Gitarrspel

A är ett förhållandevis vanligt ackord i nästan alla genrer, men framförallt i blues och rock är det en grundläggande byggsten man som gitarrist bör kunna. Det finns två olika sätt att ta det på, ett där man lägger pekfingret över tre strängar, och ett annat där man tar varje sträng med ett finger. Det förstnämnda är vanligare inom blues och rock, medan det andra är vanligare inom framförallt pop och ballader. Såhär tar man dem:

A på ett rockigt vis

Som nämnt i inledningen använder man nästan bara pekfingret i det här ackordet. Det svåra med att ta ett A-dur på det här sättet är att inte träffa den understa och den översta strängen. Börja med att lägga pekfingret över det andra bandet på sträng nummer tre, fyra och fem. Fingret kommer oundvikligen också att trycka ner det andra bandet på den sista strängen, och där får man öva på att trycka just den tonen väldigt löst så att den inte hörs om man träffar den. Tummen använder man för att dämpa den mörkaste strängen. Spela nu bara på de fyra mittersta strängarna och det kommer att låta rockigt.

A på ett klassiskt/poppigt vis

Det här är det mer ”korrekta” sättet att ta ackordet på, och även det sätt som skolade gitarrister lär sig. Tar man det på det här viset får man även med den ljusaste strängen vilket man inte får på det andra sättet. Återigen är det andra bandet i fokus, men här tar man varje ton med varsitt finger istället för alla toner med bara ett finger. Börja med att lägga pekfingret på det andra bandet på tredje strängen, lägg sedan långfingret på samma band men den fjärde strängen. Slutligen lägger man ringfingret på det andra bandet på den femte strängen, sen är det bara att börja spela. Se dock till att inte träffa den mörkaste strängen då det kommer att störa i ackordet.

Formellt eller helt spontant

Även om det kan tyckas som att en kick-off skall vara formell och innebära långa tal och implementation av nya processer, är det inte det minsta konstigt att hålla en kick-off som handlar om att ses och utvecklas som team. En formell kick-off kan många gånger ha en snabb och konkret effekt vad gäller funktion och målmedvetenhet, men en spontan kick-off visar ofta goda resultat i form av bättre laganda och snabbare lösning av problem. Personalinvesteringarna är en av de största kostnaderna i ett bolag och att ta hand om dessa investeringar borde vara en självklarhet! Oavsett ifall det är fråga om en investering i utbildning eller kostnad för en kick-off, är det saker vilka handlar om att förbättra och att hålla igång intresset.

Nästa gång det finns någonting att fira, eller helt enkelt då arbetslaget verkar må som bäst. Ta möjligheten i flykten och boka en kick-off för nästa ansträngning och uppdrag! Det kan ofta vara en av de bättre investeringar man kan göra i personalfrågor.

Tanken bakom

Det kan inte sägas för många gånger. Kommunikation är en av de viktigaste faktorerna för att få ett kontor att snurra så bra som möjligt. Detta gäller även vid trevliga evenemang som en kick-off eller dylikt. Har ni planer på att bjuda ut er personal på en trevlig upplevelse, tävling, eller kort och gott till en lokal för mat och dans? Se till att alla inbjudna vet hur ni har resonerat och vad det är de kan vänta sig av kvällen eller dagen. Även om det är helt och hållet upp till den som planerar att hitta aktiviteter och upplägg som håller, är det besökare och gäster som gör det hela till en kick-off som går in i minnet och sparas.

Söker ni utrymmen att boka inför er kick-off finns en hel del att välja bland. I de flesta städer finns en mängd hotell och kontor som hyr ut rum för kortare sammankomster. Vill ni sedan gå till en restaurang för att runda av er kick-off med lite dryck och kost, är det alltid någonting som tas väl emot.