Även om det kan tyckas som att en kick-off skall vara formell och innebära långa tal och implementation av nya processer, är det inte det minsta konstigt att hålla en kick-off som handlar om att ses och utvecklas som team. En formell kick-off kan många gånger ha en snabb och konkret effekt vad gäller funktion och målmedvetenhet, men en spontan kick-off visar ofta goda resultat i form av bättre laganda och snabbare lösning av problem. Personalinvesteringarna är en av de största kostnaderna i ett bolag och att ta hand om dessa investeringar borde vara en självklarhet! Oavsett ifall det är fråga om en investering i utbildning eller kostnad för en kick-off, är det saker vilka handlar om att förbättra och att hålla igång intresset.

Nästa gång det finns någonting att fira, eller helt enkelt då arbetslaget verkar må som bäst. Ta möjligheten i flykten och boka en kick-off för nästa ansträngning och uppdrag! Det kan ofta vara en av de bättre investeringar man kan göra i personalfrågor.

Tanken bakom

Det kan inte sägas för många gånger. Kommunikation är en av de viktigaste faktorerna för att få ett kontor att snurra så bra som möjligt. Detta gäller även vid trevliga evenemang som en kick-off eller dylikt. Har ni planer på att bjuda ut er personal på en trevlig upplevelse, tävling, eller kort och gott till en lokal för mat och dans? Se till att alla inbjudna vet hur ni har resonerat och vad det är de kan vänta sig av kvällen eller dagen. Även om det är helt och hållet upp till den som planerar att hitta aktiviteter och upplägg som håller, är det besökare och gäster som gör det hela till en kick-off som går in i minnet och sparas.

Söker ni utrymmen att boka inför er kick-off finns en hel del att välja bland. I de flesta städer finns en mängd hotell och kontor som hyr ut rum för kortare sammankomster. Vill ni sedan gå till en restaurang för att runda av er kick-off med lite dryck och kost, är det alltid någonting som tas väl emot.

Formellt eller helt spontant