A är ett förhållandevis vanligt ackord i nästan alla genrer, men framförallt i blues och rock är det en grundläggande byggsten man som gitarrist bör kunna. Det finns två olika sätt att ta det på, ett där man lägger pekfingret över tre strängar, och ett annat där man tar varje sträng med ett finger. Det förstnämnda är vanligare inom blues och rock, medan det andra är vanligare inom framförallt pop och ballader. Såhär tar man dem:

A på ett rockigt vis

Som nämnt i inledningen använder man nästan bara pekfingret i det här ackordet. Det svåra med att ta ett A-dur på det här sättet är att inte träffa den understa och den översta strängen. Börja med att lägga pekfingret över det andra bandet på sträng nummer tre, fyra och fem. Fingret kommer oundvikligen också att trycka ner det andra bandet på den sista strängen, och där får man öva på att trycka just den tonen väldigt löst så att den inte hörs om man träffar den. Tummen använder man för att dämpa den mörkaste strängen. Spela nu bara på de fyra mittersta strängarna och det kommer att låta rockigt.

A på ett klassiskt/poppigt vis

Det här är det mer ”korrekta” sättet att ta ackordet på, och även det sätt som skolade gitarrister lär sig. Tar man det på det här viset får man även med den ljusaste strängen vilket man inte får på det andra sättet. Återigen är det andra bandet i fokus, men här tar man varje ton med varsitt finger istället för alla toner med bara ett finger. Börja med att lägga pekfingret på det andra bandet på tredje strängen, lägg sedan långfingret på samma band men den fjärde strängen. Slutligen lägger man ringfingret på det andra bandet på den femte strängen, sen är det bara att börja spela. Se dock till att inte träffa den mörkaste strängen då det kommer att störa i ackordet.

Gitarrspel