Digitalt näringsliv och WordPressDet är i dagsläget än mer vanligt med WordPressbaserade hemsidor. Inom kategorin publiceringsverktyg som är open source har Drupal och WordPress dragit ifrån. Drupal är mycket bra för stora hemsidor, medan man gärna vänder sig till WordPress för enklare sådana.

Hitta ett tema som passar just dig!

Oberoende av ambitionsnivå hittar man ett wordpresstema som underlättar utmaningen med webbutveckling. Den som avser späcka sin webbplats med funktionalitet gör dock klokt i att välja ett olåst tema med hög anpassningsmöjlighet. Samtliga teman är däremot inte alltid kompatibla med alla plugins, se till att säkerställa kompatibilitet. Numera är sociala medier och marknadsföring via epost två centrala komponenter i internetmarknadsföring. Vad texterna faktiskt innehåller och innehållsbaserad marketing har ävenledes fått en viktigare innebörd än det någonsin haft förut! Texter och bilder är dock även fortsättningsvis de centrala medierna för att sprida budskap. Primärt består skillnaden i att innehåll inte längre inskränks till specifika budskap. Läsaren ska ha glädje av faktan i texterna och få större inblick, oavsett om denne är har för relation till företaget i fråga. Då det skapas addons och görs anpassningar så utvecklas WordPress. En del insticksprogram kan upphöra att vara kompatibla när WordPress uppdateras. Största delen av populära tilläggsprogram har dock anpassats eller vidareutvecklas för att kunna nyttjas även med senare versioner av WordPress.